За магазина

Промоции

В момента няма промоции.

ФОРМУЛЯР ЗА ЗАМЯНА ИЛИ ВРЪЩАНЕ НА ЗАКУПЕНА СТОКА

 

 

Адрес за изпращане:    гр. София, бул.“Никола Мушанов“151, Офис на Лава България ЕООД тел.: 0700 300 13

 

 

Име и фамилия: ................................................................................................

 

№ / дата на поръчката ................................/....................................................

 

дата на получаване / куриер .................................. / ....................................................

 

               Продукт                        брой        ед. цена      1.замяна                               причина

                                                                                    2.връщане

 

1.  ............................................    ...........    ................    .....................      .........................................................................

 

 

2.  ............................................    ...........    ................    .....................      .........................................................................

 

 

3.  ............................................    ...........    ................    .....................      .........................................................................

 

 

4.  ............................................    ...........    ................    .....................      .........................................................................

 

 

5.  ............................................    ...........    ................    .....................      .........................................................................

 

Начин на възстановяване на дължимите суми:

 

 По банкова сметка                                            IBAN: ...............................................      BIC: ..............................

 

 Пощенски запис        Адрес: ....................................................................................................................................

                                                       

                                                        ....................................................................................................................................

 

 

     Декларирам, че съм запознат(а) и съм съгласен(а) с Общите условия за връщане или замяна на закупена стока от онлайн магазин shop.lavabg.eu и www.lavabulgaria.comнаходящи се на интернет страницата на  онлайн магазина.

 

 

    Дата : ................................                                                             Подпис: ................................